PET/PLA पाना एक्सट्रुजन लाइन

  • PET/PLA पाना एक्सट्रुजन लाइन

    PET/PLA पाना एक्सट्रुजन लाइन

    बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भन्नाले त्यस्तो सामग्रीलाई बुझाउँछ जसलाई सूक्ष्मजीवहरूले आफैंले वा केही परिस्थितिहरूमा सूक्ष्मजीवहरूको स्रावद्वारा कम आणविक तौलका पदार्थहरूमा घटाउन सकिन्छ।यूएस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनले खाद्य प्याकेजिङमा प्रयोग गर्न सकिने बायोडिग्रेडेबल प्लाष्टिकहरू र धेरै थोरै पानी-डिग्रेडेबल प्लास्टिकहरू बाहेक, फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक वा हल्का र बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकहरू खाद्य प्याकेजिङ सामग्रीको रूपमा नियमहरू पूरा गर्न असफल हुने प्रावधान राख्छ।